Přidej se k nám

Tento emotivní příběh v krátkosti shrnuje to, co a proč děláme. Možná osloví i Vás. Jeden starší manželský pár…

Co svým darem podpoříte?

Krajina

 

Čmelák usiluje o to, aby v naší krajině bylo více místa pro přírodu. Sázíme stromy a keře, obnovujeme malé vodní nádrže, budujeme nové tůně, měníme monokultury na pestřejší lesy.

 

Klima

 

Nejvýkonnější a nejlevnější klimatizací je sama příroda. Lesy, mokřady i tůně umí zadržovat vodu, ukládat CO2 a ochlazovat své okolí. Vedle radikálního snížení emisí CO2 je proto potřeba spravit i naši krajinu. Na tom pracujeme.

 

Biodiverzita

 

Úbytek biodiverzity se týká i naší země. Důvodem je to, jak zacházíme s naší krajinou.Vytváříme proto aktivně místa, kde nacházejí svůj domov vzácné a ohrožené druhy rostlin a živočichů.

 

Děti

 

Usilujeme o to, aby každé dítě mělo možnost být v každodenním kontaktu s přírodou. Školám nabízíme programy v terénu, na kterých bylo již přes 20 tisíc dětí. Příroda je nejlepší učebna i učebnice.

Již 25 let vracíme život v jeho pestrosti, bohatosti a kráse tam, kde vlivem lidské činnosti zmizel.

500 000 sazenic 23 000 dětí 15 000 dobrovolníků 62 hektarů pozemků 100 projektů

Jak můžeš pomoci?

Pravidelná podpora trvalým příkazem nám umožnuje lépe plánovat a zajištuje stabilní finanční podporu pro naše dlouhodobé aktivity. Vyzkoušejte, co se stane, pokud nás podpoříte jednorázovým darem. Vyzkoušejte, co se stane, pokud nás podpoříte jednorázovým dare. Máte pozemek, pro který nemáte využití? Chcete, aby i v budoucnu nebyl zastavěn nebo jinak znehodnocen? jednorázovým darem. dfhhff Je to tak, každý život jednou končí. Pomáhat můžete ale i po něm. Pokud máte o tuto formu podpory zájem, rádi se s Vámi sejdeme….