Díky za podporu

Tento krátký příběh shrnuje to, co a proč děláme. Možná osloví i Vás. Jeden starší manželský pár…

Co svým darem podpoříte?

Krajina

 

Čmelák usiluje o to, aby v naší krajině bylo více místa pro přírodu. Sázíme stromy a keře, obnovujeme malé vodní nádrže, budujeme nové tůně, měníme monokultury na pestřejší lesy.

 

Klima

 

Nejvýkonnější a nejlevnější klimatizací je sama příroda. Lesy, mokřady i tůně umí zadržovat vodu, ukládat CO2 a ochlazovat své okolí. Vedle radikálního snížení emisí CO2 je proto potřeba spravit i naši krajinu. Na tom pracujeme.

 

Biodiverzita

 

Úbytek biodiverzity se týká i naší země. Důvodem je to, jak zacházíme s naší krajinou.Vytváříme proto aktivně místa, kde nacházejí svůj domov vzácné a ohrožené druhy rostlin a živočichů.

 

Děti

 

Usilujeme o to, aby každé dítě mělo možnost být v každodenním kontaktu s přírodou. Školám nabízíme programy v terénu, na kterých bylo již přes 20 tisíc dětí. Příroda je nejlepší učebna i učebnice.

 

Pomáhejte pravidelně